Disclaimer - Kamp44

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Disclaimer & Privacy-beleid

              
Kamp44.be heeft met deze website tot doel aan elke geïnteresseerde kennis te geven van de activiteiten van Vriendenkring WO II-verzamelaars uit Putte.
               
Alle informatie op deze website, onder vorm van tekst, bestanden, beelden of welke andere vorm ook, is ter goeder trouw maar geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van mogelijke typfouten en/of vergissingen. De bezoeker is volledig vrij gebruik te maken van deze informatie; Kamp44.be treft hierin geen verantwoordelijkheid. Bemerkt u een fout; breng ons op de hoogte aub.
         
Als rechtstreeks gevolg van de weergave van de activiteiten van Vriendenkring WO II-verzamelaars, bevinden er zich veel foto's op deze website. Kamp44.be respecteert de Privacy-wetgeving; staat u ten onrechte afgebeeld op een foto op deze website, laat het ons weten zodat we het nodige kunnen doen.
        
Kamp44.be respecteert uw persoonsgegevens. In sommige gevallen zal uw naam/adres/tel.nr/mail-adres gevraagd worden door Kamp44.be. Dit enkel met als doel uw aanvraag vlot te kunnen beantwoorden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden evenmin door ons bewaard in een database.
               
Personen die van oordeel zijn dat hun intellectuele eigendom onrechtmatig aangewend wordt op deze website worden verzocht om ons hiervan in kennis te stellen. Indien uw klacht gegrond is, zal Kamp44.be onmiddellijk het inbreukmakend materiaal van haar website verwijderen.
                                
Het is de vrije keuze van de bezoeker om gebruik te maken van de voorgestelde links naar websites van derden. Kamp44.be is daarom niet aansprakelijk voor schade tegengevolge van het aanwenden van deze links.
               
Opmerkingen, tips en/of klachten over Kamp44.be: contacteer Chris Buedts


 
© 2008 - 2018 Kamp44.be
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu